Nicosia Address Details
Address: 33 Gortynias Street
Vorios Polos, Nicosia
Telephone: 22435181